Vaše nejčastější otázky

1) Jak probíhá moje první vyučovací hodina v životě?

Zeptám se, jaký žánr hudby nejraději posloucháte, co se Vám líbí nejvíce a jaké máte cíle. Jakou skladbu, píseň byste si rádi časem zahráli. Popíši Vám váš vybraný hudební nástroj, vysvětlím základy hudební nauky, hodnoty not, postoj, jak se nástroj drží (u houslí), jak se pokládají prsty na klávesy. A již na první hodině, můžeme začít hrát a odcházíme s naší první naučenou jednoduchou písničkou a těšíme se na příště. Z naší hodiny každý odchází s úsměvem.

2) Jak probíhá vyučovací hodina?

Na hodině se nejdříve rozehrajeme, přehrajeme skladby z minulé hodiny, opravíme případné chybičky a jedeme dál. Naučíme se novou, hezkou skladbičku, podle vašich představ. Vše se dělá dle vašich možností.

3) Nevlastním svůj hudební nástroj, je to problém?

Problém to není, ráda s Vámi půjdu a nástroj vybereme společně.

Pro začátek nabízím si nástroj u mne zapůjčit za 350Kč na měsíc.

Půjčený nástroj si můžete půjčit, na jak dlouho chcete a uznáte za vhodné.

4) Od kolika let se mohu u Vás začít hrát na hudební nástroj?

Vyučuji dětičky od tří let až do dospělosti. Nejmladší žákyni jsou tři roky a nejstarší 62let.

Ano, i takové rozdíly mohou být a mohu jen s radostí potvrdit, že pokud je chuť, a radost, naučíte se brzy hrát.

A je také prokázáno, když hrajete na hudební nástroj, podporujete rozvoj mozkové činnosti a předcházíte nemocem jako je např. Alzheimer, mozková mrtvičku aj. Hudba je radost, hudba léčí.

5) Chci se naučit hrát na hudební nástroj, ale už mi není nejmíň…

Nevadí. To že Vám není 6let vůbec nevadí. Ne každý měl tu možnost, aby mu rodiče v dětství platili hodinu hudby.

Začněte teď, splňte si svůj malý sen.

Z mých vlastních zkušeností vím, že naučit se hrát na hudební nástroj jde v každém věku. Chce to jen chtít, mít trochu čas si pocvičit a snažit se.

6) Jak dlouho probíhá vyučovací hodina?

Výuka u nás trvá 60minut.

1X týdně.

2X do měsíce ob 14dní máme úterky od 18hod společné hraní.

Pro smyčce orchestr, pro klávesy čtyřručky, šestiručky.

Na této výuce není povinná účast, ale proč ji nevyužít, když je zdarma.

7) Za jak dlouho se naučím hrát?

Věřte nebo ne, ale už na mé první hodině.

Ale vše záleží na vaší soustředěnosti, trpělivosti a chtít se naučit hrát.

8) Chodil jsem do ZUŠ, nebyl jsem spokojen s výukou. Je u Vás nějaký rozdíl?

My nabízíme soukromé vyučovací hodiny a ty mají individuální učební plán a přizpůsobí tempo výuky možnostem žáka (možnosti nahrazování hodin v případě omluvené absence, vyhovující tempo výuky možnostem žáka. Výuku děláme podle přání a potřeb žáka. Nemáme pevně stanovenou učební osnovu, hrajeme si pro radost a je důležité, aby Vás hodiny bavily a těšili jste se na další návštěvu).

9) Chci se naučit hrát, ale PRÝ nemám talent.

Jak víte, že nemáte talent? Hrajeme si pro radost a k tomu stačí snaha a ochota se učit nové věci.

10) Mohu se přihlásit během celého školního roku?

Samozřejmě můžete.

Cena bude odečtena od původní částky.

11) Když budu chybět, nepropadnou mi vyučovací hodiny?

Když se omluvíte včas (min 24h předem), je možné hodinu nahradit po dohodě s učitelem. Pouze u individualní výuky.

Mobil:

E-mail:

IČO:

+420 728 811 688

terezakabatova@lekcehudby.cz

04338111