Základní informace

Rozpis učebních hodin

  • Běžná hodina zpravidla trvá 60 minut
  • Studenti dochází do hodiny jednou týdně
  • Školné se platí na čtvrtletí a nebo pololetí vždy předem - viz. nabídka Ceník
  • Absenci na hodině je nutné omluvit vždy nejméně 24 hodin dopředu - viz. Kontakt
  • Učitel není povinen absenci nahrazovat, pokud se dohodnete s učitelem na nahrazení vaši zameškané hodiny, musí být hodina vyčerpána do konce daného čtvrtletí !!!

     Momentálně jsem maminka na mateřské dovolené a vzhledem k tomu nemáme v tomto školním roce pevný rozpis učebních hodin. Dohodneme se vždy na čtyři učební hodiny dopředu a na ceně za tuto výuku. Tyto hodiny se jako celek platí vždy dopředu před nastoupením do kurzu.

     Z pravidla výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. O vypsání kurzu se prosím informujte mailem a nebo telefonicky.

  • Studenti se zapisují do hodin houslí, klavíru a keybordu. Nástroje není možno v jedné hodině kombinovat. Kombinovaná výuka probíhá ve zvláštní hodině, která trvá minimálně 90 minut - viz. nabídka Ceník

*****  Číslo účtu pro placení školného:  2200317095/2010 FIO Banka  *****

Mobil:

E-mail:

IČO:

+420 728 811 688

terezakabatova@lekcehudby.cz

04338111